Hartowanie w gazie do 12bar/N2

Hartowanie w gazie pod ciśnieniem do 12 bar w azocie. Jest możliwość zastosowania argonu dla niektórych stali tytanowych. W naszym piecu przystosowanym do wysoko postawionych wymagań możemy przeprowadzić procesy hartowania stali wysokowęglowych, narzędziowych i wybranych konstrukcyjnych. W jednym ciągu procesowym implementujemy hartowanie i odpuszczania niskie i wysokie.  tak skonfigurowany proces gwarantuje ograniczony wpływ na jakość czynnika ludzkiego. Osiągamy twardości od 30 do 65HRC.
Gabaryt wsadu: 

1. 600x450x900mm -600kg . Max. Temp 1300*C , cisnienie hartowania do 6bar

2.  oD 500xH500 -250kg, Max temp. 1300*C, ciśnienie hartowania do 12bar

 Dzięki doświadczeniu zawsze trafiamy w punkt!