Azotowanie jonowe ASPN w technologii AMP - Nitro-Tool!

Azotowanie jonowe Nitro-Tool metoda ASPN zapewnia równomierne tworzenie azotków odzwierciedlających kształt detalu bez "białej"  warstwy. Efekt ten uzyskaliśmy poprzez jarzenie plazmy aktywującej azot na siatce a nie na detalu azotowanym. taki sposób azotowania gwarantuje brak nadpaleń i uszkodzeń wywołanych wyładowaniami plazmy na detalu.  Azotujemy stale narzędziowe, do nawęglania, nierdzewne i wysokochromowe a uzyskiwane warstwy efektywne sięgają 0,5mm i osiągają twardość do 700 do 1300HV. Maksymalne gabaryty wsadu to 600x500x1200 mm -600kg. Max. temperatura 750*C

 Dzięki doświadczeniu zawsze trafiamy w punkt!